Charyzmat

O. Honorat wskazał nam słowa z Ewangelii, które mają być mottem Sercanki „Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem” (J 17,18)

Założyciel postawił nam główne cele:

* uświęcenie własne przez życie ślubami na wzór Serca Maryi,

*  zapalanie w sercach ubogich  dzieci i młodzieży ognia miłości Bożej i przeciwdziałanie obojętności religijnej przez nauczanie i chrześcijańskie wychowanie.

Honorat pisał:

„Celem zaś jest wychowywanie chrześcijańskie młodzieży, już to w ochronkach, już to w szkołach tak zwanych przemysłowych i w domach prywatnych”.

Widząc wielkie zepsucie świata i obojętność religijną zachęcał siostry:

„Trzeba stworzyć nowe społeczeństwo z tych maluczkich”

„Bóg powołuje was do tej pracy wkłada jakoby w ręce wasze przyszłość naszego społeczeństwa, bo to pewna jakimi będą wasi wychowankowie, zależy cała przyszłość narodu, tak doczesna jak i wieczna”