Apostolat

Honorat wskazał nam słowa z Ewangelii, które mają być mottem Sercanki do posługi: „Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem” (J 17,18)

Symbolem naszego życia jest SERCE czyli życie samego Chrystusa.

Apostolstwo, więc  ma byc owocem modlitewnego trwania wraz z Maryją przy Chrystusie. Chodzi głównie o zjednoczenie z Sercem Jezusa  na wzór Serca  Maryi.

Sercanka ma mieć serce rozpalone miłością Bożą i przez to przywracać życie Boże w dzieciach i młodzieży poprzez nauczanie i katolickie wychowanie. Ma miłością dzielic się z najbiedniejszymi.